Scheiden afvalwater

In vele gemeentes is men begonnen om het rioolnet te scheiden. Dat heeft tot gevolg dat de mensen die op de desbetreffende riolen zijn aangesloten, hun afvalwater dienen te scheiden van het regenwater.

Concreet betekent dit dat het afvalwater (fecaliƫn water en sanitair water) gescheiden van het regenwater dient aangekoppeld te worden op de respectievelijke riool.

Dit heeft in vele gevallen tot gevolg dat de betrokken personen hun rioolstelsel dienen om te bouwen. Regenwater wordt afgevoerd in pvc buizen met een grijze kleur, het fecaliƫn en sanitaire water worden afgevoerd in buizen met de roodbruine kleur.

Uitvoering

De uitvoering bestaat er in dat eerst de bestaande situatie dient in kaart gebracht te worden. Daarna worden de mogelijkheden bekeken en kan de uitvoering starten met de graafwerken. De afvoerbuizen worden geplaatst in helling en worden omringd (aangevuld) met licht gestabiliseerd zand.

Foto's

 afvalwater-referenties-1  afvalwater-referenties-1