Kasseien

Kasseien zijn in België een recuperatieproduct, maar er zijn ook nog plaatsen waar deze nog ontgonnen worden, bijvoorbeeld Portugese graniet.De Kasseien die binnen B.N.F. worden verwerkt zijn hoofdzakelijk uit eigen voorraad.

Kasseien worden vooral genoemd naar streek van herkomst. Een aantal voorbeelden uit het gamma zijn bv. Belgische porfier, Portugese graniet (rorris), Zweedse kassei, Noorse kassei ...

Kasseien kunnen we opdelen in 2 grote groepen: vierkante kasseien (PORFIER, Belgisch) en rechthoekige kasseien (GRANIET)

Soorten Kasseien
Vierkante kassei
rechthoekige-kassei
Rechthoekige kassei

Verwerking

Kasseien werden vroeger geplaatst op zand en daarna de voegen met zand opgevuld. Het nadeel bij deze verwerking was dat soms de stabiliteit te wensen overliet maar ook dat de voegen begroeid werden met gras en onkruid.

De nieuwere methode (vooral bij privé opritten) bestaat erin dat deze geplaatst worden op gestabiliseerd zand en de voegen dichtgegoten worden met een mengsel van zand en cement. Deze verwerking ondervangt alle nadelen van de vorige methode.

Voor Openbare werken word deze methode minder toegepast maar gebeurd dit met kalksteen 2/6.

Foto's

 kasseien-referenties  kasseien-referenties  kasseien-referenties  kasseien-referenties